search Tìm kiếm sản phẩm
phone
DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
phone
Thứ hai - Thứ bảy, từ 7h30 AM - 5h30 PM
cart
Hiện có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Tổng giá trị: 0 đồng
Cân điện tử TX-SHIMADZU
Model: TX-SHIMADZU  -   Giá bán: 13,300,000   -    Đặt hàng
ã hiệu
TX223L / TW223L
TX323L / TW323L
TX423L / TW423L
 Mức cân
220g
320 g
420 g
 Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)
0.001 g
0.001 g
0.001 g
 Độ lặp lại
0.001 g
 Độ tuyến tính
± 0.002 g
 Nhiệt độ môi trường (0C)
50C ~ 400C
 Độ nhạy của hệ số nhiệt độ
 (ppm/oC) (10 ~ 30 oC)
± 3
 Kích thước dĩa cân (mm)
Ø 110
 Kích thước bộ khung cân
206(W) x 291 (D) x 241 (H)
 Trọng lượng máy (kg)
TX : 3.8 kg   TW : 4.2 kg
 Nguồn điện cung cấp
12V - 1A
 
 
 

 
 
 Mã hiệu
TX2202L / TW2202L
TX3202L / TW3202L
TX4202L / TW4202L
 Mức cân
2200 g
3200 g
4200 g
 Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)
0.01 g
0.01 g
0.01 g
 Độ lặp lại
0.01 g
 Độ tuyến tính
± 0.02 g
 Nhiệt độ môi trường (0C)
50C ~ 400C
 Độ nhạy của hệ số nhiệt độ (ppm/oC)
 (10 ~ 30 oC)
± 3
 Kích thước dĩa cân (mm)
167 (W) x 181 (D)
 Kích thước bộ khung cân
200(W) x 291 (D) x 80 (H)
 Trọng lượng máy (kg)
2.8 kg
 Nguồn điện cung cấp
12V - 1A
 
 
 
 Mã hiệu
TXB222L
TXB422L
TXB622L
TXB621L
 Mức cân
220 g
420 g
620 g
620 g
 Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)
0.01 g
 Độ lặp lại
0.01 g
 Độ tuyến tính
± 0.01 g
± 0.02 g
± 0.1 g
 Nhiệt độ môi trường (0C)
50C ~ 400C
 Độ nhạy của hệ số nhiệt độ
 (ppm/oC) (10 ~ 30 oC)
± 15
± 10
± 5
± 20
 Kích thước dĩa cân (mm)
Ø 110
 Kích thước bộ khung cân
199(W) x 260 (D) x 77 (H)
 Trọng lượng máy (kg)
1.5 kg
 Nguồn điện cung cấp
12V   1A   hoặc    6 pin AA
 
 
 
 
 
 Mã hiệu
TXB2201L
TXB4201L
TXB6201L
TXB6200L
 Mức cân
2200 g
4200 g
6200 g
6200 g
 Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất)
0.1 g
1 g
 Độ lặp lại
0.1 g
1 g
 Độ tuyến tính
± 0.2 g
 
± 1 g
 Nhiệt độ môi trường (0C)
50C ~ 400C
 Độ nhạy của hệ số nhiệt độ (ppm/oC)
 (10 ~ 30 oC)
± 15
± 10
± 5
± 20
 Kích thước dĩa cân (mm)
Ø 160
 Kích thước bộ khung cân
199(W) x 260 (D) x 77 (H)
 Trọng lượng máy (kg)
1.5 kg
 Nguồn điện cung cấp
12V   1A   hoặc    6 pin AA
  

Cân điện tử ATX / ATY-SHIMADZU

Model: ATX / ATY-SHIMADZU
Giá: 23,000,000

Cân điện tử AUY-SHIMADZU

Model: AUY-SHIMADZU
Giá: 31,000,000

Cân điện tử BL-SHIMADZU

Model: BL-SHIMADZU
Giá: 10,500,000